เรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนกันแน่นอน หลักสูตร อาจารย์ เกณฑ์การตัดคะแนนก็ต่างกันแล้ว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา