ไม่เท่ากันอย่างแน่นอน แต่เมื่อถึงเวลาทำงาน คุณภาพการทำงานของแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ ฝึกได้ บางคนอาจเท่าเดิม บางคนอาจมากขึ้น และบางคนอาจลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและการใฝ่รู้ การใส่ใจในการทำงานณ.เวลานั้น คุณต้องไปวัดผลจากการทำงานเดียวกันตอนนั้น มันจะชัดเจนที่สุด เพราะพื้นฐานของแต่ละคนในตอนเริ่มต้นเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกจะกระทำได้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา