ไม่เหมือนกัน ต่างกันตั้งแต่สภาพแวดล้อม สังคม การแข่งขันกัน คุณภาพไม่เท่ากัน จุฬา อาจจะแพ้ ราชภัฏได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไป ถ้ารับเข้ามาทำงานพื้นฐานที่มีอยู่ จบที่ไหนก็ทำงานได้ไม่ต่างกัน ถ้างานที่ต้องการทักษะหลายอย่างก็ต้องพิจารณาเป็นคนๆไป ไม่ได้ขึ้นกับจบที่ไหนมา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา