ถ้าคิดว่าเป็นภาระ คุณจะเหนื่อยและเป็นทุกข์ตลอดชีวิต
แต่ถ้าคิดว่าเป็นของขวัญ คุณจะมีกำลังใจ มีความสุขที่ได้มีชีวิตอยู่ เพื่อใครสักคน
เพราะฉะนั้นอยากมีชีวิตแบบไหน คุณเลือกได้ค่ะ
ปล.สำหรับเรามองว่าการมีชีวิต คือการมามีประสบการณ์ ได้มาเรียนรู้ชีวิต ตามบทบาทต่าง ให้มารู้และเข้าใจ โดยที่สุดท้ายแล้วคือเรียนแล้วก็จบ ไม่ต้องมาอาลัยอาวรณ์หรือมายึดติดกับบทบาทนั้นอีก❤️🦋🎶☁️🌿🍀
  • 1
โฆษณา