ลองมองทุกอย่างรอบๆตัวเราดูครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมีหนทางของมันเสมอ และเป็นไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างหนทางและทางเลือกที่เหมาะสมให้กับทุกชีวิต ถ้าเราเอาหนทางของคนอื่น มากําหนดชะตาชีวิตของเรา เราย่อมไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน อย่างเช่น ลิงมันไม่มีทางที่จะว่ายนํ้าชนะปลาได้ และปลาก็ไม่มีทางวิ่งแข่งชนะสิงห์โต เต่าคลานต้วมเตี้ยม อืดอาดเชื่องช้า น่ารําคาญ ดูแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย แต่มันก็มีขีวิตที่ยืนยาวกว่าไดโนเสาร์ เช่นเดียวกับแมลงสาบที่มันครองโลก มีอายุยืนยาวกว่าไดโนเสาร์เช่นกัน
ดังนั้นเลิกคิดที่ว่า ช้ากว่าคนอื่นหรือไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่น หาหนทางของเราให้เจอเป็นพอ ค้นพบตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น โลกมีความหลากหลาย มีหนทางรออยู่ในวันข้างหน้า หากมีความมุ่งมั่นประกอบไปด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซักวันต้องประสบความสำเร็จแน่นอน ฟันธง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...