ถ้าเรียนแล้วเอาต่อยอดอาชีพได้ หรือพัฒนาชีวิตได้ คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป ก็เรียนครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา