30 ก.ค. 2022 เวลา 02:45 • การศึกษา
10อย่า..ดูถูกกัน
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.อย่าดูถูก..ความรวยจน
เพราะมันเอามาวัดใครดีกว่าใครไม่ได้
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.อย่าดูถูก..ชาติพันธุ์
เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่การเติบโตมาเป็นคนดี
ของสังคมต่างหากที่สำคัญกว่า
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.อย่าดูถูก..สถาบันการศึกษา
เพราะสถาบันสอนทุกคน
ให้มีอนาคตเหมือนกัน
แต่การที่ใครจะเลือกเดินไปทางไหนนั้น
อยู่ที่แต่ละคนจะเลือกเดินเอง
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.อย่าดูถูก..ชาติกำเนิด
เพราะชาติกำเนิดเป็นแค่จุดเริ่มต้น
แต่การหล่อหลอมสู่จุดหมายปลายทางนั้นสำคัญกว่า
ว่าใครจะเป็นคนดีได้มากกว่าใคร
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5.อย่าดูถูก..เพศสภาพ
เพราะเพศไหนไม่สำคัญ
ขอให้เป็นคนเก่ง คนดี
มีอนาคต และทำประโยชน์แก่สังคมได้ดีฯ
เพศไหนก็ไม่สำคัญอีกต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6.อย่าดูถูก..สีผิว
เพราะเป็นแค่เปลือกนอก
ที่แค่บอกที่มาของเผ่าพันธุ์
แต่จิตใจอันดีงามละเอียดอ่อนต่างหาก
ที่บ่งบอกถึงคุณค่าของคนคนนั้น
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.อย่าดูถูก..บุพการี
เพราะแม่ใคร ใครก็รัก
ไม่ว่าแม่จะสวย เก่ง ดี ต่างกันอย่างไร
แม่ก็คือแม่ของคนคนนั้น
จึงดูถูกกันมิได้
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8.อย่าดูถูก..เงินน้อยเงินมาก
เพราะในยามคับขัน
เงินแค่บาทเดียว ก็ทำให้เรารอดได้
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9.อย่าดูถูก..ความรู้
เพราะรู้มากรู้น้อย ก็เป็นประโยชน์
หากมันสามารถนำมาใช้ได้
ในสถานการณ์นั้นๆ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10.อย่าดูถูก..ข้าวปลาอาหาร
เพราะอาหารแต่ละจาน
ข้าวแต่ละคำ ก็ต่อลมหายใจได้
ดังนั้น ไม่ว่าอาหารจะดี จะแพง จะถูก
จะหรูหรา หรือจะดูบ้านๆธรรมดาๆ
ก็แค่เพื่อการทำให้ท้องอื่ม
อยู่รอดไปอีกวันหนึ่งได้เหมือนกัน
เพราะชอบใคร ก็ชอบมัน
อย่าได้เอาความชอบต่างมาดูถูกกัน
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cr.. ดร.พนม ปีย์เจริญ
10-6-2022
❤️ℒℴνℯ ❤️ขอบคุณเจ้าของภาพ
โฆษณา