นั่งหลับตา ทำสมาธิ สังเกตุความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นครับ ให้เวลาตัวเองซัก 30 นาที - 1 ชั่วโมง ความคิดเหล่านี้จะค่อย ๆ ดับลงไปครับ และเราจะเริ่มยอมรับความจริงได้ดีขึ้นครับ
จากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือคิดทบทวนว่ามีอะไรที่จำเป็นต้องทำ อะไรทำไปแล้ว สำเร็จบ้าง หรืออะไรที่ล้มเหลวมาบ้าง แล้วก็ตรวจสอบว่าชีวิตนี้เหลืออะไรที่สำคัญจริง ๆ ที่ควรจะต้องทำและอยากจะทำบ้างครับ แล้วจะเริ่มทำเมื่อไร ทำยังไงต่อ องค์ประกอบมีอะไรบ้าง แล้วก็ลงมือทำโดยเริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ก่อนครับ
อันนี้เป็นวิธีของผมนะครับ
  • 3
โฆษณา