30 ก.ค. 2022 เวลา 14:42 • ความคิดเห็น
ผมได้มีโอกาสชมคลิปๆหนึ่งที่พอจะสรุปเนื้อหาบางส่วนให้ได้ว่า
“เราทุกคนมี time zones เป็นของตนเอง”
-New York อยู่ในเขตเวลาที่เร็วกว่า California อยู่ 3 ชั่วโมง แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ทุกชีวิตใน California ดำเนินไปช้ากว่าชีวิตของชาว New Yorkers
-ท่าน Obama ลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีตอนอายุ 55 ในขณะที่ ท่าน Trump ขึ้นดำรงตำแหน่งเดียวกันหลังจากนั้นตอนที่ท่านอายุ 70
-เมื่อมองภาพรวม ชีวิตของคนบางคนจะเดินไปเร็วกว่าคุณ ในขณะที่ชีวิตของคนบางคนจะเดินไปช้ากว่าคุณ
-ด้วยเหตุผลที่ว่า เราทุกคนมี “เขตเวลา” หรือ time zones เป็นของตัวเอง
เราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตของเราไปตามจังหวะเวลาที่จำเพาะเจาะจงสำหรับเรา
-และจงทำใจให้สบาย เพราะ
“You are not too late and you are not too early. You are pretty much on time and in your very own time zones!”
ผมขอมอบข้อเขียนนี้ของผม เพื่อเป็นแนวคิดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ครับ
โฆษณา