เรียน 3 วิชา
คนเก่งได้ A A A
คนกลางๆได้ A C F
ใครประสบการณ์ชีวิตมากกว่ากัน
หลายมิติกว่ากัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา