ดูกิจวัตรของพระ บำเพ็ญตนด้วยการนั่งสมาธิ
ดูชีวิตคนหูหนวก ใช้ความอดทนอดกลั้น อยู่ในโลกหูดี โลกที่มีเสียงข่าวสารตลอดเวลา คนหูดีเข้าถึงข้อมูลจากโทรทัศน์ 24 ชม. คนหูหนวก​จะไม่เหงาได้ยังไง
คนหูหนวกทำงานร่วมกับคนหูดี อยู่ร่วมกันยังไง ไม่มีล่ามภาษามือ สื่อภาษาไทยได้บ้าง ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาหลักของคนหูหนวก
เพราะทำในสิ่งที่ชอบ นั่งสมาธิ ลดความฟุ้งซ่าน จะจัดการกับความเหงาได้
30รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...