###อยากบอก### คนมีลูกต้องอ่าน
“เด็กๆสมัยนี้เลี้ยงยาก” ความอดทนสู้เด็กรุ่นก่อนไม่ได้ นี่คือเสียงรุ่นคุณตา คุณยาย พูดเสมอ ไม่ใช่น้อยเลยที่ได้ยินมาแบบนี้... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา