ก็คิดถึงไปค่ะ เก็บไว้เป็น moment หนึ่งของชีวิต เดี๊ยวก็หลับเอง
โฆษณา