31 ก.ค. 2022 เวลา 13:31 • ไลฟ์สไตล์
มีผลนิดหน่อย แต่น้อยกว่าใจที่รัก-ผูกพันซึ่งกันและกัน อันจะช่วยให้พากันก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันได้อย่างแสนสุขและอบอุ่นใจ
โฆษณา