คำถาม

เงิน ความสะดวกสบายมีผลต่อความรักของคุณหรือไม่ ?
31 ก.ค. 2022 เวลา 13:12 • ไลฟ์สไตล์ • 7 คำตอบ
สำหรับตัวเองแยกเป็น2ส่วน คือ ก่อนแต่งงาน กับหลังแต่งงาน ก่อนแต่ ยังไงก็ได้ขอให้เราได้อยู่ด้วยกันตามค... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (7)