1 ส.ค. 2022 เวลา 05:45 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าเปรียบความรักเป็นเหมือนการทำงานของเครื่องจักร เงินก็จะอาจจะเปรัยบเหมือนน้ำมันหล่อลื่น ให้เครื่องจักรแห่งความรักทำงานได้อย่างราบรื่น
ไม่มีได้ไหม ก็ได้นะ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผิวสัมผัสของกลไกภายในเครื่องจักรแห่งความรักย่อมต้องการความหล่อลื่นเพื่อรักษาสภาพไม่ให้ฟันเฟืองขับเคลื่อนความรักสึกหรอก่อนเวลาอันควร
โฆษณา