บางคนทำเพื่อคนอื่น คนที่เขารัก
และเขารู้สึกเช่นนั้น
บางคนก็ทำสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้น
บางคนทำบางอย่างได้ดี
บางคนไม่
ความหมายภายในของแต่ละคน
จิตใจ ความรู้สึก
ทั้งมวล เพื่อตนเอง และคนที่รัก
สร้างชีวิตของแต่ละคน
เดินทางไปในภายในของแต่ละคน
ค่า ดวงดาว ค่า จักรวาล ของคุณ