ชาติปางก่อน อันนี้ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่
แต่บุญ บาป และกรรม มีจริงแน่นอน
สิ่งใดที่เรากระทำ ณ ตอนนี้ จะสามารถส่งผลดีหรือร้ายกลับมายังเราได้เสมอ
สิ่งที่เรากระทำ เขาเรียกว่า กรรม
เรากระทำในสิ่งที่มีผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ มันก็จะสะสมผลกรรมจากการกระทำในสิ่งดี ๆ จนผลจากการกระทำดี ๆ นั้นย้อนกลับมาช่วยเราโดยเราอาจจะไม่รู้ตัว เขาเรียกว่า บุญ
และถ้าเรากระทำแต่สิ่งที่มีแต่ผลร้ายต่อตัวเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ผลกรรมจากการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้น ๆ จะสะสมและส่งผลร้ายย้อนกลับมาหาเราโดยไม่รู้ตัว เขาเรียกว่า บาป
ฉะนั้น บุญ บาป และกรรม มันไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นคำเรียกแทนสิ่งที่มันมีอยู่จริง พิสูจน์ได้จริง จริงอยู่ว่าบางครั้ง สิ่งที่กระทำลงไปไม่ว่าดี หรือ ร้าย จะไม่ส่งผลย้อนกลับมาที่เราในทันที แต่มันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ ลักษณะเหมือนเราผลักโดมิโน่ที่เรียงต่อกันจนกระทั่งการล้มของโดมิโน่มาถึงตัวสุดท้าย ซึ่งก็คือตัวเรานั่นเอง
  • 3
โฆษณา