ไม่คิดค่ะ
เพราะศาสนาพุทธ เป็น วิทยาศาสตร์
สอนให้ใช้เหตุผล
ทำ"เหตุ"ไว้เช่นไร "ผล"ย่อมได้อย่างนั้น สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
ไม่ใช่สักแต่ว่าคิดเอาเอง พูดเอาเอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...