1 ส.ค. 2022 เวลา 03:10 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
สวนสัตว์เยอรมัน ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย The Univer sity of Applied Sciences จัดแสดงนิทรรศการทดลองหมาบอทให้กับผู้เข้าชม
สวนสัตว์ซิดนีย์ ทดลองหมาบอทกับชีต้าห์ เมื่อสามเดือนก่อน
โฆษณา