ai
  • 529
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 752
    สมาชิก
AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์