ai
 • 806
  โพสต์
 • 1
  คำถาม
 • 1K
  สมาชิก
AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์
 • 6 มี.ค. เวลา 11:56 • การศึกษา
  จะเริ่มต้นทำ Data journey ควรเริ่มต้นจากอะไรดี หรือศึกษาแนวทางจากทางไหนได้บ้าง? จะตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบยังไงดี? (โปรเจ็ค midterm)
  2 คำตอบ