ความคิดเห็นบนชุมชน
ai
  • 1K
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 1.1K
    สมาชิก
AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์