2 ส.ค. 2022 เวลา 08:26 • ธุรกิจ
ผู้ประกอบการที่ส่งออกโลหะมีค่าของไทยเริ่มเข้าสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะหากไม่ปรับตัวก็จะทำให้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ยาก โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ติดตามแนวทางการปรับตัวได้จากคลิปนี้ "เกาะติดเทรนด์การเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมโลหะมีค่า"
โฆษณา