เคยเลือกเรียนสิ่งที่ชอบแต่พอทำงานกลับกลายเป็นว่า เรื่องผลประโยชน์กำไรและธุรกิจต้องมาอันดับ 1 เพื่อความอยู่รอดของบริษัท แล้วมันจะไปกดดันส่วนที่เป็นความชอบจนสิ่งที่เราชอบทำนั้นกลับกลายเป็นเรื่องรองๆ จนเราทำงานที่ชอบไม่สนุก และในบางครั้งก็ต้องฝืนจรรยาบรรณตัวเองเพื่อผลประโยชน์
เคยทำงานที่ไม่ชอบ มันฝืนจิตใจ ห่อเหี่ยว ไร้วิญญาณ อยู่ไปวันๆ มากๆเลยแต่มันก็ทำให้ตัวเราเองมีกินมีใช้มีเงินซื้อของที่อยากได้มาปรนเปรอตัวเอง
แค่อยากจะมาแชร์ ปสก ส่วนตัวเฉยๆ ให้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆปลากรอบการตัดสินใจ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...