แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกครับ
ในเวลางาน >>เค้าคือหัวหน้า คุณคือลูกน้อง
นอกเวลางาน>> เค้าคือเพื่อน ครับ
เท่าที่อ่าน เหมือนว่าคุณยังแยกจุดนี้ไม่ออก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา