ส่วนตัวเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ☺️
จะเป็นตัวส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้ค่ะ แต่ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงานเสมอไปค่ะ เมื่อถึงคราที่จำเป็น
ต้องประกอบอาชีพที่ตอบโจทย์สังคมและรายได้
ก็ต้องเรียนรู้กันต่อไป เพราะการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
2
โฆษณา