คุณต้องแยกแยะความเป็นเพื่อนออกจากการทำงาน คุณมีหน้าที่ของคุณ เขาก็มีหน้าที่ของเขา เขารับผิดชอบในหน้าที่เขาซึ่งรวมถึงเป็นหัวหน้าคุณด้วย เขารับผิดชอบในงานที่เขารับผิดชอบอยู่ และรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่ด้วย
อย่าออกจากงานนี้ ขอให้เชื่อเถิดว่า ถ้าคุณทำงานกับเพื่อนยังทำไม่ได้ คุณจะไม่สามารถทำงานกับคนอื่นได้
ทำงานของคุณให้ดีที่สุด สังเกตุดูว่าเพื่อนหรือว่าหัวหน้าของคุณ เขาชอบให้คุณทำอะไร อย่างไร คุณก็ทำไปตามนั้น คิดบวกเอาไว้ดีที่สุด แล้วเขาก็จะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาวุ่นวายกับงานของคุณ.
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา