ต้องดูผู้เรียนก่อน ว่ามีศักยภาพสูงพอที่จะทำตามใจรักเลยได้ไหม แต่ถ้ามีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะจากตนเอง หรือจรรทัดฐานสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ อาจต้องเรียนสิ่งที่จำเป็นก่อน แล้วค่อยเรียนสิ่งที่ชอบภายหลัง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...