เรื่องนี้เคยอยู่ในสมองเรานะ เราเลือกเดินตามทางตนเอง และผมผลลัพธ์คือไม่เสียใจกับประสบการณ์ทั้งดีและร้ายที่ผ่านมาเลย มันทำให้ความคิดเราโตขึ้น
...
ถ้าอยากจะเลือกสิ่งที่จำเป็น ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะไปไหนทิศทางไหน บางทีต้องมีความชอบมันอยู่นิดนึง แค่นิดนึง แต่ถ้าไม่มีเลย มันจะค่อนข้างไปต่อยาก
  • 1
โฆษณา