4 ส.ค. 2022 เวลา 06:58 • ความคิดเห็น
ในวันหนึ่งตัวเราเองก็เป็นได้หลายบทบาท ทั้งเพื่อน ลูก หรือหลานก็ตาม การมีเพื่อนเป็นเจ้านายก็เช่นกัน เขาเองก็ต้องสวมหมวกหลายใบเหมือนเรา
การที่คุณเองรู้สึกว่าเพื่อนชอบสั่ง จนมองไม่เห็นถึงมิตรภาพเก่าก่อน คงเป็นเพราะความไม่พอใจสะสม การเคลียร์ใจกันในวันที่ปัญหายังไม่ลุกลาม คงพอทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้
การแยกบทบาทอย่างชัดเจน เป็นอีกวิธีที่เราขอเสนอทางออกค่ะ ในเวลางานเป็นเจ้านายกับลูกน้องแบบเต็มตัว ทันทีที่เลิกงาน และในวันหยุดเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิม น่าจะเป็นอีกวิธี ที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้าง
ดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่า "นี่เพื่อนนะเว้ย! ต้องสั่งขนาดนี้เลยเหรอ ทำเองบ้างก็ได้ป้ะ?"
แต่ในมุมของเขามองว่า "ขอบเขตงานแบบนี้เป็นหน้าที่ของลูกน้อง และคุณคือคนที่น่าไว้ใจที่สุด"
เพื่อนคุณอาจเป็นเหมือนเราก็ได้นะ ที่ละเลยความรู้สึกของคนใกล้ตัวไปบ้าง แต่รักและเป็นห่วงมากที่สุด เท่าที่คน ๆ หนึ่งจะมอบให้ได้แล้ว
สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับ คือ ไม่มีการทำงานร่วมกันที่ไหนในโลก ที่ราบรื่นทุกครั้ง โดยที่ไม่ขุ่นเคืองใจกัน
พระพุทธองค์ทรงเคยตรัสว่า “การอยู่ร่วมกันของคนที่เสมอกัน นำทุกข์มาให้” (ขุ.ธ. 25/31/45) ถ้าเป็นเช่นนั้นการบังคับบัญชาภายในองค์กรก็มีไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกันตามลำดับพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน
เมื่อสาวกมีจำนวนมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงจัดองค์กรในพระพุทธศาสนาออกเป็นพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในส่วนของภิกษุบริษัท และภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่พระสงฆ์ ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงกระจายอำนาจให้คณะสงฆ์ดำเนินการให้การอุปสมบท
เมื่อมีกิจจาธิกรณ์หรือกิจการที่จะต้องทำร่วมกัน คณะสงฆ์สามารถบริหารจัดการเองหรือเมื่อมีกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบอำนาจให้คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการแก้ปัญหา
การเคารพและให้เกียรติกันในฐานะเจ้านายและลูกน้อง ยังคงจำเป็นในทุกองค์กร ถ้าหากไม่มีความเกรงใจต่อกันแล้วนั้น จะเป็นการยากที่ทำให้บริษัทบรรลุเผ้าหมายที่ตั้งไว้ได้
งานเป็นเพียงตัวแปรหนึ่งในชีวิต ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเพื่อนเหินห่าง เพราะ "ความไม่ชอบใจ" ที่เพื่อนปฏิบัติต่อเรา จริงอยู่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจความรู้สึกของคุณตอนนี้ได้ แต่เราขอเป็นคนหนึ่งที่แสดงความเป็นห่วง และอวยพรให้ความสนิทของคุณกลับมาเหมือนเดิมนะคะ
โฆษณา