จากประสบการณ์ตรงเลยค่ะ เราเลือกเรียนสิ่งที่จำเป็น เพราะอยากมีงานทำแน่นอน คือต้องมีเงินเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวให้ได้ก่อน สำเร็จแล้วค่อยเลือกสิ่งที่ชอบ
แต่ก็เห็นคนที่เลือกเรียนสิ่งที่ชอบ แล้วก็ประสบความสำเร็จก็มีนะ เพราะจะชอบหรือไม่ชอบ ...ความสำเร็จตามเป้าหมายก็ไม่ได้มาง่ายๆ แน่นอน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...