มีบัญชีอยู่แล้ว?
มันมีอยู่เรื่องหนึ่ง เค้าเรียกว่า รูปสอนธรรม โดยเราต้องพยายาม ทำจิตทำใจให้เหนือดีเหนือชั่ว ให้ได้ ทำจิตเฉย.. เมื่อมีบุคคลใกล้ชิด หรือ เราไปเจอะเจอ เราก็ดูเค้า ดูในสิ่งที่เค้าแสดง ดูกิริยาของกายวาจาของเค้าที่แสดงออกมา ทั้งน้ำเสียงสีหน้า ท่าทางของเค้า
เราควรฝึกดูจากคนใกล้ แล้วย้อนมาดูตัวเราเอง ว่าเรามีการกระทำเหมือนเค้ามั้ย ใช้กิริยากายวาจาใจ เหมือนกันมั้ย แล้วก็ใช้สติเหตุผล ค่อยเรียบเรียงว่า ถ้าเราทำแบบนี้ มีมันดีหรือไม่ดี มันมีผลอะไร เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นติดตามบ้าง ทุกข์หรือสุข ดีหรือไม่ดี ทั้งเค้าทั้งเรา มันเกิดเป็นความขัดแย้ง หรือคำว่า สันติ เราก็ค่อยพิจารณาด้วยสติปัญญาที่รู้จักเหตุผลของเราเอง ให้จิตเราพิจารณา ไม่ใช่เอาอารมณ์พิจารณา คือพิจารณาที่จิตอย่าเฉยเป็น คือ ทำให้กายนิ่งไดเสียก่อน ค่อยพิจารณา
ถ้าเราฝึกหัดได้ เราก็จะรู้จัก อารมณ์ความคิด กับ กิริยาของรูปที่แสดงดู เค้าจะเป็นตัวอย่างให้เราได้ ศึกษาอารมณ์ความคิด พฤติกรรมที่เค้าใช้อยู่ แต่มีข้อแม้ว่า เราต้องสมมุติตัว เป็นธรรมคือ อยู่นิ่งเฉยๆให้ได้ หากเราเผลอสติไปติเตือน ไปวิพากษ์วิจารณ์ นั้นก็เป็นอารมณ์ของเรา หรือ พูดต่อว่าติเตียน เค้ามันก็จะเป็นกรรมที่เรา ปวดหัว มึนงง หลังที่เราไปเผลอไปติเตียน เมื่อเราติเตียนเข้านั้น ก็เพราะว่าเราเห็นว่าตัวเราเองนั้นดี (ดีแบบไหน เราก็ไปสำรวจความหลงของตัว ว่ามีหรือไม่มี)
เรื่องราวนี้ ผู้ที่มีพื้นฐานของจิต ฝึกสติสมาธิมา ก็จะช่วยรักษา จิตให้เฉย เหนือดีชั่วได้ ควบคุมกายวาจาใจขิงตนให้นิ่งเฉยได้ เพื่อศึกษาเรื่องราวของอารมณ์กรรมที่ใช้กันอยู่ ทร่เกิดขึ้นในกายมนุษย์ทั้งเค้าทั้งเรา เพื่อเรียบเรียงเรื่องราวเหตุผลต่างๆ ให้รู้จักคำว่า อารมณ์กรรม ตัวกระทำคือพฤติกรรม ที่แสดงออกมาเป็นกิริยาของกายวาจาใจ
ถ้าเราศึกษา รู้จักอารมณ์ได้ เราก็จะรู้จัก พิษของอารมณ์ การสัมผัสที่มันละเอียดขึ้น อารมณ์นั้นที่เค้าว่าเป็นเหมือนไฟมันจริงมั้ย อารมณ์นั้นที่ว่าเป็นกรรมนั้น เป็นอย่างไร ถ้าเราสนใจศึกษา หมั่นเพียรรักษาการเรียนรู้ เราก็จะค่อยรู้จัก บางคนอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน มานั่งใกล้ๆ เราก็จะรับความรู้อารมณ์ของเค้าได้ ที่สำคัญมากๆ คือ เราต้องสลัดอารมณ์ความรู้สึก ของผู้ที่เราสัมผัสได้นั้น สลัดออกไปได้ด้วย มิฉะนั้น อารมณ์ที่ไหลเข้ามา ก็จะเปรอะเปื้อนตัวเราเหมือนกัน
เรื่องราวที่จะฝึกอย่างนี้ได้ จิตเราต้องไม่เห็นใครผิดเลย ไม่ไปติเตียนใคร ไม่วิพากษ์วิจารณ์ อยู่เฉย เข้มแข็ง มั่นคง ไม่มีทิฐิอะไรทั้งนั้น เพื่อศึกษาในเรื่องอารมณ์ ที่ท่านบอกว่า รูปสอนธรรม
หากเราทำจิตไม่ได้ อารมณ์ของเรานั้นแหละที่จะปรุงแต่งที่ตัวตนของเรา ทำให้เราไม่สามารถจะเรียนรู้ในเรื่องนี้ได้เลย เกิดเป็นอารมณ์หงุดหงิด ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ติเตียน ต่อว่าเค้า ทั้งที่เราตั้งใจว่าจะควบคุมกายวาจาใจอารมณ์นึกคิดของเราให้นิ่งเฉย เพื่อศึกษา แต่เรากลับไปติไปเตียน นักแสดงที่กำลังแสดงให้ดูเสียเอง นั่นแหละเค้าเรียกว่า การคล้องกรรมเกิดขึ้นแล้ว กรรมเกิดขึ้นแล้ว
เมื่อเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้น เราก็มาแก้ไข ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม เดินจงกรมเพื่อนสลัด เอาสิ่งที่เราเผลอสติ ไปติเตียนเค้าออกไป สลัดอารมณ์ทีามาปรุงแต่งจิตเราออกไปให้ได้ จะได้ไม่เป็นการสะสมอารมณ์ สะสมกรรม เหมือนสีที่เราทาทับลงไปที่จิตที่ ธาตุทั้งสี่ เหมือนทาทับไปทับมาตลอดเวลา จิตเรามันก็เลยหนัก .หนักด้วยตัวทิฐิของอารมณ์กรรมของเราเอง
หากเราเรียนรู้จัก เรื่องนี้ได้ จิตเราจะได้ประโยชน์ รู้จักกรรม เนื่องด้วยอารมณ์ ที่มีทั้งคุณและโทษ รู้จักควบคุมกายวาจาใจ เยี่ยงอย่างดีๆ มาใช่ เพื่อที่หลีกหนีเวรกรรม คือ ไม่ไปสร้างกรรมให้มันมากขึ้น ให้จิตนี้ต้องมีภาระเนื่องด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ตัวเราเอง ความสุขของจิตก็จะค่อยๆเกิดขึ้น ก็คือ จิตที่เบาบางจากอารมณ์กรรม
เรื่องที่เค้าว่า อยู่กับกรรมก็ไม่รู้จักกรรม อยู่กับอารมณ์ก็ไม่รู้จักอารมณ์ หากเราศึกษาเรื่องราวนี้ได้ จิตเราก็จะค่อยๆแง้ม..แง้มขึ้นมาที่ละนิดทีละน้อย มีสัมปชัญญะที่รู้จักกรรม รู้จักกรรมแล้วก็หนีกรรม มีสติสัมปชัญญะรู้จักธรรม นั่นคือ การตนค้นคน ที่ตัวเราเอง จับผิดตัวเรา ไม่ได้ไปจับผิดผู้อื่น จับผิดตัวเรา เพื่อแก้ไขนิสัย ดีหรือขั่วที่ตัวเรา เห็นว่าชั่ว เราก็สลัดมันทิ้งไป ให้สิ่งที่ดีมันโผล่ขึ้นมาในตัวเรา
คำตอบอื่น
 • ไช้​ทั้ง​สอง​ประกอบ​กัน​ครับ.. แล้ว​คุณ​จะ​ได้​คำตอบ​ที่​ชัดเจน​/สมบูรณ์​แบบ​ครับ​
 • หลักความจริง สิ่งที่เกิด ว่ากันไปตามเนื้อผ้า
 • A. การกระทำ -> B. ความคิด
  ก. การตัดสินภายนอก -> ข.ไม่รอบคอบ
  สองประโยค หรือสี่คำนี้
  ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องกัน...
 • สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ ก็มีผลต่อการกระทำครับ การใช้เวลาเพื่อช่วยในการตัดสิน เป็นทางเลือกที่ดี
  "ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน" คำกล่าวนี้...จริงครับ 🙂
 • เวลาและเรื่องราว อาจช่วยพิสูจน์พฤติกรรมบางด้านเท่านั้น
   
  ความจริง คือ คนทำดีเรื่องหนึ่ง อาจทำชั่วอีกเรื่อง ตัดสินคนไม่ได้ทั้งหมดหรอก...
 • อยู่ที่ว่าเราวางตัวเราอยู่ที่สถานะไหนค่ะ
  เช่น อยู่กับพ่อแม่หรือคนที่เคารพรัก เราก็วางตัวเราเป็นเด็กน้อย
  ในที่ทำงานเราอาจเข้มงวดสายโหดในสายตาลูกน้อง นั้นก็เพื่อเป้าหมายของงานนั้น...
 • สองข้อนั่นที่กล่าวมา มันก็จริงเช่นนั้น
  หลากหลายมิติ หลากหลายปัจจัย
  อาจจะบอกได้บางอย่าง บางส่วน
  แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
  1
 • ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว ที่จะกระทำการอะไรแบบนี้ลงไป
 • อยู่กับตัวเอง คิดเรื่องของตัวเอง ทำเรื่องของตัวเอง อย่าไปคิดเรื่องคนอื่น อย่ายุ่งเรื่องคนอื่นให้มาก ชีวิตจะมีความสงบสุขครับ
  1
 • ตอนแรกให้เครดิตกับคนทั้งสองว่า
  คนที่ 1 ถูก 50%
  คนที่ 2 ถูก 50%
  ที่เหลือก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานว่า คนที่ 1หร...
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  11 ทักษะนี้จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในที่ทำงาน 1. Communication ทักษะการสื่อสารที่ดี คือ พูดอย่างไรให้ได้งาน และต้องเป็นผลงานที่ดีด้วย เพราะทุกความสำเร็จของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตาม ล้วนมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
  เงินปันผล SCM กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 ส.ค. 2565 และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 ก.ย. 2565
  ชื่อเสียงไทยเจ้าภาพเอเปค มีค่าเกินรักษาหน้าผู้นำ หาก “ไทย” จัดประชุมเอเปคแบบที่ยังมี “นายกฯ-รัฐบาลรักษาการ” อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศ “ผู้นำประเทศ” อาจไม่เข้าประชุม โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ
  อธิบายที่มาที่ไปคดี Forex-3D อะไรคือ Forex-3D แล้วคุณพิ้งกี้ไปเกี่ยวข้องได้ยังไง ??
  ดูทั้งหมด