ความรู้สึกปลอดภัย ก็เลยต้องมีปัจจัยสี่
ความมีตัวตน ได้รับการยอมรับ จึงเป็นเรื่องของอำนาจ เฟอร์นิเจอร์และแฟชั่นทั้งหลาย
ท้ายที่สุด เราก็ต้องการเพียงความรู้สึกปลอดภัย ไม่เจ็บปวด
แต่ในระดับของจิตที่สูงกว่านั้นเราจะต้องการเพื่อผู้อื่น เช่นยอมเจ็บ ยอมเหนื่อยเพื่อให้คนที่เรารักสบาย ยอมตายเพื่ออุดมการณ์หรือเพื่อสังคม เพื่อชีวิตอื่น
3 ถูกใจ
116 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา