มีค่ะแต่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้
ได้แต่เก็บไว้อย่างนี้ตลอดไปนั้นแหล่ะค่ะ
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...