ความคิดเห็นบนชุมชน
เบื่อโลก
  • 104
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 27
    สมาชิก
อาการเบื่อชีวิต เบื่อโลก ไม่อยากทำอะไร รู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนชีวิตไม่มีทิศทาง ขาดความพอใจในชีวิต ความเบื่อที่เกิดขึ้น