เงียบ ให้ความสำเร็จ สุขภาพดีๆ การเงิน ตำแหน่งการงานดีๆ ลูกเรียนดีๆ พ่อแม่สุขสบายของเราพูดแทน ทำดีกว่าพูดเยอะ เขาจุกแน่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...