นิ่งๆและตั้งใจทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับ ไม่ต้องให้ค่ากับคนประเภทนั้น เจ้านายที่ฉลาดจะดูคนจากความประพฤติและผลงานครับ ที่สำคัญเด็กเส้นก็เป็นลูกจ้างเหมือนกัน ไม่ใช่เจ้านาย ไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งกับเรา และเราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งคนที่ไม่ใช่เจ้านายเราครับ
1
โฆษณา