20 ม.ค. 2023 เวลา 14:11 • ความคิดเห็น
คนพวกนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ก็ชอบเล่นเกม ที่เอาไว้วัดระดับความสูงต่ำทางสังคม พวกหลังนี่การไม่เล่นด้วยจะทำให้พวกนี้เจ็บที่สุด แต่ก็ดูด้วยว่าเขามีพวกเยอะ พอที่จะให้คุณให้โทษอะไรได้ไหม ถ้าเขาไม่ได้อยู่บนสุด แล้วในที่ทำงานมี HR หรือหัวหน้าที่ดีควรจะหาโล่ไว้ก่อน
โฆษณา