20 ม.ค. 2023 เวลา 13:00 • ความคิดเห็น
นิ่งๆไปค่ะ อย่าไปใส่ใจ เวลาเค้าทำเสียงดังอะไรเราก็ไม่ต้องหันไปมอง เห็นเค้าเป็นอากาศ มองผ่านไป
จริงๆแล้วเค้าทำอะไรมันก็เรื่องของเค้า อย่าให้การกระทำของเค้ามาทำให้จิตใจเราหม่นหมองได้ค่ะ เค้าเป็น outer factor เราควบคุมเค้าไม่ได้ แต่เราควบคุมจิตใจ ควบคุม energy เราได้ค่ะ
โฆษณา