แนะนำให้ปล่อยวางค่ะ ทุกคนไม่เหมือนกันและทุกอย่างเป็นสิ่งไม่แน่นอนค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...