ไม่มี ที่ระบายไม่ได้ be water my friend ทำตัวให้เหมือนน้ำเดี๋ยวมันจะหาทางออกของมันเอง เช่นน้ำที่ไม่ต้องคิดว่าจะไปทางไหน ก็แค่ไหลไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...