เยอะมาก
แต่ถึงพูดไปก็ไม่มีใครสนใจจะฟังมันอยู่ดี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...