8 ส.ค. 2022 เวลา 03:32 • ความคิดเห็น
เรามองว่า "ไม่ผิด" ค่ะ คนเราควรมีสิทธิ์ออกแบบความรัก ในทางที่ตัวเองพอใจ บนพื้นฐานที่ไม่ละเมิดกฎของสังคม
การตัดสินใจแบบนี้ "ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัว" ค่ะ เพราะคุณเองไม่ได้ดึงใครมาเป็นตัวแปร และเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณเลือก ถ้าหากคุณผูกเพื่อนไว้กับตัว จนเพื่อนรู้สึกไม่เป็นตัวเอง จนกระทบการใช้ชีวิตของทั้งสองฝ่าย "ถือว่าเห็นแก่ตัว" ค่ะ
ความรักในทางโลก ล้วนเต็มไปด้วยความลุ่มหลง อยากได้มาครอบครอง และรับไม่ได้ถ้าหากสูญเสียไป เป็นเหตุแห่งทุกข์ ที่ตัวเราเองเป็นคนสร้างขึ้น
ถ้าหากแปลงความรักในรูปแบบที่มีกามรมณ์มาเกี่ยวข้อง เป็นความรักที่อุดมไปด้วยความเมตตา ความปราถนาดี ให้กับทุกฝ่าย โดยไม่ยึดติดในรูปแบบความสัมพันธ์ ใจเราเองที่จะเป็นสุขขึ้น
พระพุทธเจ้าทรงเคยแสดงธรรมเกี่ยวกับความรักโดยย่อไว้ว่า "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์"
เรื่องนี้มีที่มาจาก ความรักของนางโกกิลาที่มีต่อพระอานนท์
ในวันที่อากาศอบอ้าว พระอานนท์มาใกล้บ่อน้ำ เจอนางทาสีโกกิลากำลังตักน้ำอยู่ จึงขอบิณฑบาต ทันทีที่สบตาก็รู้สึกหลงรักท่านในทันใด และตามท่านกลับวัดพระเชตวัน
พระอานนท์ได้แสดงเทศนาธรรมสอนนาง ก็ยังไม่เชื่ออีกตามเคย ว่ารักจะทำให้ทุกข์ได้อย่างไร จนพระพุทธเจ้าเสด็จมา แล้วตรัสถามถึงเหตุผลที่ทำให้นางหลงรักพระอานนท์ได้มากขนาดนี้
ไม่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแจกแจงอย่างไร ก็ไม่อาจทำให้นางเลิกรักพระอานนท์ได้เลย และในที่สุดก็เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา แต่การอยู่ใกล้ก็ไม่ได้ช่วยให้นางดีขึ้นแม้แต่น้อย
ภิกษุณีโกกิลาจึงทูลลาพระพุทธเจ้าไปอยู่นครโกสัมพี หลังจากผ่านไป 3 เดือน พระพุทธองค์ทรงมาแสดงธรรม ภิกษุณีก็ไปฟังด้วยใจที่คิดว่าลืมพระอานนท์ได้จนสิ้นแล้ว
ทันทีที่ได้เห็นใบหน้านั้น ทำให้ใจรวนเร ปั่นป่วนอีกครั้ง และจิตดวงนี้ค่อย ๆ วางลงเรื่อย ๆ หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนา จนบรรลุอรหันตผลในที่สุด
การที่คุณเลือกที่จะครองตัวเป็นโสด อาจทำให้คุณเป็นสุขขึ้น พร้อมทั้งพาตัวเองไกลจากทุกข์ ที่ผู้อื่นนำมาให้ได้มากอีกหน่อย ตราบใดสิ่งที่คุณเลือกไม่กระทบใคร เราขอเอาใจช่วย กับคนรอบข้างที่ยังไม่เข้าใจคุณในวันนี้นะคะ
โฆษณา