8 ส.ค. 2022 เวลา 07:49
คนกลุ่มนี้มักจะถูกเรียกว่า “Sunshine” หรือแสงอาทิตย์ที่สดใส เป็นกลุ่มคนที่มีเสน่ห์และเป็นนักสื่อสารที่โน้มน้าวจิตใจผู้คนเก่งมาก เป็น 2 ลักษณะนิสัยที่อยู่ในกลุ่ม Diplomats (_NF_) วันนี้รีวิวทุกอย่างที่อ่านออกจะมาเล่ารายละเอียดของ ENFJ (ตัวเอก) และ ENFP (นักรณรงค์) กันค่ะ... อ่านต่อ
โฆษณา