ซาบีน่ามีวิธีเสนอขายลูกค้ายังไง
ที่ทำให้ซาบีน่ายังคงครองความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนไทยได้
5
มาดูกันค่ะว่านโยบายการส่งเสริมการขายของซาบีน่าทำยังไงกันบ้าง
1
ทางซาบีน่ามุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการ ให้มีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน โดยไม่มุ่งเน้น ให้ทุกร้านค้ามีสินค้าทุกอย่างเหมือนกัน
แต่มีการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับความหลากหลายของสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ใช้บริการในร้านค้านั้น ๆ รวมถึงการสื่อสารการตลาดต่างๆ โดยเน้นการสื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง และลดการสื่อสารแบบวงกว้าง (mass media)
เราจะมีการวางแผนการสื่อสารการตลาด โดยมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าไว้ตั้งแต่ มีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ สินค้าและสื่อการตลาดต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและเหมาะสม
1
พร้อมกันนี้ ยังมีการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ มาปรับให้เข้ากับการสื่อสารการตลาด เพื่อให้ทันสมัยและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยเน้นหลักการ เพื่อวางแผนในการให้บริการลูกค้าแบบ Omni-Channel หรือช่องทางการสื่อสารและบริการลูกค้าที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงกันให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
1
ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน และสามารถออกแบบ Customer Journey หรือ เส้นทางกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำกลับมาปรับปรุงสินค้าและบริการต่อไป
และทางซาบีน่าจะไม่หยุดพัฒนาแต่เพียงเท่านี้เราจะยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดต่อไปค่ะ
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
  • 3
โฆษณา