การตลาด
  • 1.9K
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 859
    สมาชิก
"การตลาด" กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า