การตลาด
  • 2.3K
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 1K
    สมาชิก
"การตลาด" กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า