ความคิดเห็นบนชุมชน
การตลาด
  • 4K
    โพสต์
  • 10
    คำถาม
  • 1.2K
    สมาชิก
"การตลาด" กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า