การตลาด
  • 2.1K
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 930
    สมาชิก
"การตลาด" กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า