ความคิดเห็นบนชุมชน
การตลาด
  • 3.7K
    โพสต์
  • 9
    คำถาม
  • 1.1K
    สมาชิก
"การตลาด" กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า