หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านกล่าวไว้ว่า "แค่ตามรู้ เฉยๆ อย่าไปสำคัญมั่นหมาย กับภาพที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะ ผี เปรต อสุรกาย ภูติ เทวดา เพราะจิตจะถอนออกจากสมาธิทันที" ครับ
ท่านอรรถาธิบาย ไว้ได้เข้าใจง่ายดีครับ
ลองไปหาฟังในยูทูปได้ครับ
  • 2
โฆษณา