11 ส.ค. 2022 เวลา 14:47 • ไลฟ์สไตล์
มนุษย์เดินผิดทางมายาวนานจนยุ่งยากไปทั้งโลก
เศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วย"ความต้องการ"มากกว่าความจำเป็น ที่หมายถึงจำเป็นจริงๆ.โดยเฉพาะความสวยงาม อันนี้เป็นตัวสำคัญ ทุกผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ประกอบอยู่ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อาจมียกเว้นบ้าง เช่นน้ำมันรถ.แต่ก็ไม่แน่ถ้ามีคนหัวใสทำควันรถเป็นสีชมพูมีกลิ่นหอมได้...น้ำมันรถอาจเป็นสินค้าที่อิงกับความสวยงามอีกชนิดหนึ่งก็เป็นได้.สำหรับคนที่ต้องการประหยัดควรพิจารณาไปที่"ความสวยงาม"ให้มากขึ้น.
เมื่อคนฉลาดขึ้นเศรษฐกิจจะเล็กลง..
โฆษณา